ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
330/12 หมู่ที่ 4   ตำบลแสนตอ  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
เบอร์โทรศัพท์ 0-5548-1003
Email : nptschool53110@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียนดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น