ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนตราสัญลักษณ์โรงเรียน


คติพจน์โรงเรียน

อาวุธ ปัญโญ หมายถึง ปัญญา ประดุจดังอาวุธ


คำขวัญโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ มีกิจกรรมสร้างสรรค์หรรษา นาฏศิลป์ดนตรีกีฬา จิตอาสาพัฒนาชุมชน


สีประจำโรงเรียน

แดง - ขาว


ธงประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเข็ม